Tilbud til skoler

Skolekonflikter

Mobbing er et stadig økende problem på skoler i Norge i dag. Ønsker dere å sette fokus på forebyggende tiltak mot mobbing og dårlige klassemiljøer?

 

cybermobbing
Mobbing via nett og andre sosiale medier

Tilbud til klasser:

 • Har dere mye uro i klassen?
 • Tar det lang tid før elevene faller til ro?
 • Er det synlige eller usynlige konflikter i klasserommet?
 • Har dere mye fravær?
 • Sliter dere med mobbing og utfrysning av enkeltelever?

Vi arbeider med konfliktløsning og personlig utvikling:
Gjennom observering, undervisning og kartlegging, danner jeg meg et bilde av klassemiljøet. Så arbeider jeg over tid med dramaøvelser, rollespill, statuer, forumteater, og dialoger for å lære elevene forskjellen på gode og dårlige måter å kommunisere på – blant annet ved verbale og non verbale signaler. Videre arbeider vi med statusforskjeller, hvordan vi kan lære å samarbeide, samt å godta hverandres ulikheter.

 • Fokuset settes på elevens eller lærerens personlig utvikling.
 • Bedre selvbilde gir økt mestringsfølelse.
 • Problemløsning i grupper.
 • Elevene kan få en bedre hverdag ved å få hjelp til å komme ut av sin negative, fastlåste rolle i klasserommet.
 • Klassen er en enhet – vi jobber med hvordan elevene og lærerne kan jobbe sammen for å løfte hverandre.
[box]Ved å fokusere på å få til en bedre kommunikasjon, ved å lære å bli bevisst vårtkroppsspråk, ved latter og lek, og ved å jobbe målrettet sammen – kan vi komme langt med gode verktøy som Forumteater, rollespill, gode samtaler, og  ved å lage noen enkle ritualer som skal følges hver dag – garanterer jeg et bedre klassemiljø og økt læring i din klasse, og på din skole![/box]
 • Interaktivt teater/forumteater
 • Vi spiller en situasjon hvor alle kan identifisere seg eller engasjere seg.
 • Spillet handler om en undertrykkelse eller en konflikt.
 • Elevene selv får muligheten til å endre utgangen av spillet ved aktiv deltakelse.
Mobbeskuespill
Mobbeskuespill

Mobbespill:Elevene er med på å spille et mobbeskuespill hvor musikk og bevegelse er en viktig del.
Alle deltar i en eller annen form.
Vi arbeider med statuer i grupper.
Dialoger om temaet.
Klassen bestemmer hvilke tiltak som kan gjøres for å skape et godt klassemiljø.

 

 

Disse to kursene er minikurs over to til tre dager. De kan også kombineres med de andre tilbudene.

Kurs for lærere:

Kurs for lærere og andre ansatte tilpasset skolen/klassen.

 • Konfliktløsning i klasserommet.
 • Kommunikasjon verbalt/non verbalt.
 • Dialog mellom foreldre skole – hvordan få foreldrene på dagsordenen?
 • Sårbare foreldre, eller omsorgssvikt – hvordan få foreldre til å forstå?

I den perioden jeg har arbeidet ved skoler – har konfliktløsning og bedring av klassemiljøer vært en stor del av min arbeidsoppgave, i tillegg til undervisning. Likeledes kommunikasjon og egenvekst. Er det noe jeg har lang erfaring i, så er det å skape gode relasjoner mellom elev/lærer, foreldre/barn – og bedriftsleder/ansatte. Ofte skal det så lite til å løse fastlåste problemer hvis man tør å ta imot hjelp utenfra. Er man midt i en fastlåst situasjon – er det ofte vanskelig å holde seg nøytral.

 

Grunnsynet mitt, som preger alt jeg arbeider med – er at alle er like verdifulle!

 

Ta kontakt for tilbud:

Ditt navn (obligatorisk)

Din Epost-adresse (robligatorisk)

Emne

Din melding