Tilbud til bedrifter og organisasjoner

 

Kommunikasjon = Samarbeide
Kommunikasjon = Samarbeide

Ønsker dere å sette fokus på forebyggende tiltak mot mobbing og dårlig arbeidsmiljø?
Trenger dere hjelp til å finne ut hvordan dere bygger relasjoner i bedriften eller til å finne riktig ansatt til rett arbeid?

 

 

Nytt i år er tilbud om arrangering av kickoff´s med teater/drama/karaoke/magiske happenings. Les mer her!

Tilbud til ledere:

Ønsker dere å sette fokus på et bedre arbeidsmiljø?

 • Hvordan møter ledelsen de ansatte?
 • Hvordan håndterer dere konflikter?
 • Tar dere de ansatte på alvor?
 • Har dere mange sykemeldte?
 • Har dere problemer med dårlig omsetning?
 • Ønsker dere at bedriften deres skal være et godt sted å arbeide – slik at sykefraværet går ned, og produksjonen øker?

 

Teamwork
Teamwork

Tilbud til bedriften:

 • Konfliktløsning og personlig veiledning.
 • Miljøkartlegging.
 • Forebyggende arbeid med små eller store grupper.
 • Lær hvordan du skaper mestringsfølelse og gode arbeidsdager blant de ansatte.
 • Tiltak mot mobbing, utfrysning –  og dårlig arbeidsmiljø.
 • Foredrag om kroppsspråk – og non verbal kommunikasjon som leder.
 • Lederseminar
 • Kick offs med teatersport og andre konkurranser

 

Ved å fokusere på kommunikasjon, kroppsspråk, lek, humor og samarbeid – kan vi gjennom rollespill, forumteater, improvisasjoner, samtaler og øvelser – bedre miljøet på arbeidsplassen, og øke produktiviteten.

I de 20 årene  jeg arbeidet som lærer –  har konfliktløsning og bedring av klassemiljøer vært en stor del av min arbeidsoppgave  i tillegg til undervisning. Er det noe jeg har lang og god erfaring i, så er det å skape gode relasjoner mellom mennesker – og å får hver enkelt til å bli bevisste på hva som er seg – og hva som er andre. I konfliktsituasjoner eller i negative miljøer, skal det ofte lite til for å løse fastlåste problemer hvis man tør å ta imot hjelp utenfra. For – er man midt i en fastlåst situasjon – er det ofte vanskelig å holde seg nøytral, og kanskje enda vanskeligere å se situasjonen fra utsiden!

Jeg skreddersyr foredrag, kurs og timer etter bedriftens behov!

Ta kontakt for tilbud:

Ditt navn (obligatorisk)

Din Epost-adresse (robligatorisk)

Emne

Din melding