Konfliktlosen Ann Magritt Tørum
Konfliktlosen Ann Magritt Tørum

Utdanning:

Jeg er utdannet lærer i musikk, historie, drama og pedagogikk ved høgskolen i Vestfold, høgskolen i Oslo, og ved universitetet i Oslo. Ved siden av har jeg tatt flere kurs, blant annet i Silva-metoden, dans og drama, masker, improvisasjon, dukketeater, bevegelse, skjult teater, og teatersport.

I juni 2011 var jeg ferdig med et års utdannelse i reading ved Astarte education i Oslo hvor jeg lærte meg enda et nytt verktøy som er veldig virkningsfullt for å finne fastlåste mønstre i familier, på arbeidsplassen – eller i vennekretsen.

Yrkeserfaring:

Jeg startet med å gå 3 år på Tønsberg Økonomiske gymnas fordi faren min synes det var en passelig utdannelse for meg – uten tanke for hvor jeg hadde evnene mine. Da jeg hadde slitt meg gjennom bedriftsøkonomi, sosialøkonomi og matte – som jeg for øvrig strøk i tre ganger før jeg tok det opp igjen som voksen – utdannet jeg meg like godt i trass til å bli herrefrisør.

Jobb i nordsjøen
Jobb i nordsjøen

 

 

 

 

 

 

 

 

Veien videre etter to år som frisør – gikk til oljeplattformen Dyvi Delta, tankbåten Texaco Stocholm, Vestskogen Husmorlags 5 og 6-årsklubb, og SFO – til lærer i teater og musikk på kulturskolen på

Afrikaskole 1969
Chingola Primary School i 1969

Nøtterøy. Så jobbet jeg ved flere barne- og ungdomsskoler på Nøtterøy og Tjøme, og ved Greveskogen og Horten videregående skoler. Jeg har også gjesteforelest ved Høyskolen i Vestfold i ”Teater for barn”.Jeg har hatt AMO-kurs for A-etat, kurs i drama for lærere og andre skoleansatte ved flere skoler, maskekurs, kurs i rollespill – improvisasjon – barneteater – og teatersport for lærere og barnehagepersonale. Ikke minst har jeg brukt drama, musikk og teater for å forebygge og bekjempe mobbing. Jeg har skrevet flere skuespill om mobbing som barn har fått spille i, og jeg har også jobbet mye med drama for å synliggjøre hva mobbing og utestenging er. Dette har gitt gode resultater i klasser og blant kolleger.

Som teaterinstruktør for barn og ungdom fra 5 til 18 år ved Værket kulturskole, Sjøbodteateret, Andebu barne- og ungdomsteater, og Tønsberg Amatørteater har jeg skrevet og hatt regi på 18 skuespill.

I tillegg har jeg utviklet og ledet drama og bondegårds-ferie ved Holt gård i Våle, ledet en skolefritidsordning (SFO), arbeidet med teater og musikk med psykisk og fysisk utviklingshemmede, vært støttekontakt og avlaster, fostermor, beredskapshjem og tilsynsfører for ungdom – og kontaktfamilie for flyktningfamilier.

Etter over 20 år som lærer, startet jeg min egen bedrift Konfliktlos, hvor jeg har hatt mange spennende og interessante oppdrag. Både for bedriftshelsetjenesten, NAV, små og store bedrifter, skoler, kommuner, familier og enkeltpersoner –  som konfliktløser, motivator, kommunikasjonsveileder, bedriftskartlegger – og som mobbepoliti!

Mobbepoliti er en oppgave jeg tar veldig alvorlig – og jeg har både kurs og opplæring av lærere i effektive metoder for å skape gode klassemiljøer, og for bevisstgjøring av både mobberens, mobbeofferets, foreldrenes, skolens – og samfunnets roller!

Ved siden av jobben som  Konfliktlos, har jeg de siste tre årene vært utleid fra BUFETAT til Horten, Larvik, Re, og Nøtterøy/Tjøme kommuner som familierådskoordinator i Familieråd – en veldig spennende og meningsfylt jobb som jeg virkelig har stor tro på, og det siste halvannet året, har jeg hatt en 80% stilling i Nøtterøy og Tjøme barnevern, som tiltakskonsulent. Dette er i tillegg til jobben som Konfliktlos og Familierådskoordinator – gjør at dagene mine er for tiden ganske hektiske, men veldig innholdsrike, meningsfylte og interessante! 🙂