Samtalepartner og kursleder med lang og bred erfaring i konfliktløsning og personlig utvikling

Hjelper deg:

Familierelasjoner
Familierelasjoner
  •  Å løse konflikter
  •  Å finne nye veier å gå der du står fast
  •  Å finne troen på din egen styrke
  •  Å ta riktige valg for deg
  •  Å kommunisere tydelig
  •  Å leve ut drømmene dine
  •  Å komme videre etter personlige kriser

 

Jeg har lang erfaring i å jobbe med:

Barn, ungdom og voksne  – og med bedrifter og skoler som:

Lærer, samtalepartner, veileder for lærere i klasseledelse – og i – teater og kommunikasjon, teaterinstruktør, kursleder i sorgarbeid og i kreative metoder for å få et bedre liv, arbeids – og klassemiljøer på skoler og i bedrifter, Amokurs for arbeidsledige, familieveileder, leder av drama- og bondegårdsferier, teater – drama – og musikk for barn med fysisk og psykiske problemer, skoleassistent, SFO leder, kontaktfamilie for flyktninger, beredskapshjem, fosterhjem. I tillegg – har jeg fra tidliger –  flere års fartstid på oljeplattform og tankbåt, samt som herrefrisør.

Kommunikasjon på arbeidsplassen
Kommunikasjon på arbeidsplassen

I de 20 årene jeg har arbeidet som lærer – har konfliktløsning og bedring av klassemiljøer vært en stor del av min arbeidsoppgave i tillegg til undervisning. Likeledes kommunikasjon og motivasjon. Er det noe jeg har lang erfaring i, så er det å skape gode relasjoner mellom elever/elev og lærer – og mellom foreldre og barn.  Likeledes som Konfliktlos – mellom bedriftsledere og ansatte. Ofte skal det så lite til å løse fastlåste problemer hvis man tør å ta imot hjelp utenfra. Er man midt i en fastlåst situasjon – er det ofte vanskelig å holde seg objektiv, og man kan derfor ofte føle behov for veiledning fra noen som er utenfor konflikten eller problemene.