Forumteater: 

Interaktivt teater som involverer tilskuerne i å finne løsninger på konflikter. Her tar man opp temaer som de involverte kan identifisere seg med.

Det kan være samarbeidsproblemer, problemer med ny ledelse, mobbing i skolen eller på arbeidsplassen, konflikter i familien, motløshet i forhold til helsevesen, foreldre som kjemper for barnas rettigheter – eller at man ønsker å spille en ”generalprøve på virkeligheten” før man skal utrette noe viktig.

Augusto Boal:

   Augusto Boal – var en Braziliansk teaterpedagog, skuespiller – og politisk aktivist, som startet «De undertryktes» teater – en fellesbetegnelse for Boals teaterformer. Deriblant forumteater, usynlig teater, og usynlig teater.  I forumteater som han ble inspirert til å starte av å reise rundt med dramagruppen sin på den Brazilianske landsbygde, ble skuespillerne stadig stanset midt i spillet, av bønder som ikke ville gå med på at skuespillet skulle ende dårlig. Så derfor startet han med å la publikum få komme fram en og en  – for å snu undertrykkelsen. Dette er helt genialt å bruke i bedrifter og på skoler – fordi tilskueren blir en deltaker enten han/hun ønsker det eller ei – ved å bli tvunget til å reflektere. Det er opp til hver enkelt deltaker hvor langt inn i problematikken han/hun ønsker å gå. Dette er mulig ved at man selv velger om man vil være en aktiv deltaker – eller en aktiv tilskuer i spillet som da er laget for din gruppe eller klasse.

Bildeteater:Vi arbeider med statuer og bilder.

 

 

 

 

Improvisasjon:  

Gjennom improvisasjon og lek skapes fleksibilitet og samspill.

Ved enkle improvisasjonsteknikker lærer du å si ”ja” til livet – til verden – til sjefen, kona, eller medarbeideren!

 

 

 

 

Refleksjoner:

Den gode samtalen hvor vi reflekterer over hva, hvordan og hvorfor?

 

 

 

 

 

Kroppsspråk 

Hva signaliserer vi med kroppen vår?                                                                                                                

Sier jeg én ting med stemmen og en annen ting med kroppen?

Kan man endre kroppsspråket?

 

   

Kommunikasjon – verbalt/nonverbalt:

 Lær deg å kommunisere tydelig med – og uten ord!

                                                                         

 

 

 

 

Oppvarmingsøvelser og leker:                         

Her har vi det GØY – rett og slett!      

 

 

 

 

 

Avslappende  øvelser: 

Vi bruker avslappningsøvelser og en blanding av yoga,

strekk-og pusteøvelser for å starte og avslutte kurset

på en behagelig måte.

 

 

 

 

 

Musikk og bevegelse:

For å skape stemninger, til assosiasjon, og til avslapning.

                                                                                                 

 

 

 

 

Bevisstgjøring gjennom sortering

 

 

 

 

 

Reading: Reading er en sjel til sjel kommunikasjon hvor jeg leser det sjelen din forteller meg. Dette er en behagelig terapiform hvor mange føler seg som ”nye mennesker” etterpå. Noen av klientene mine sier at reading føles som en indre spa. Dette er en terapiform hvor tilbakemeldingene har vært udelt positive fordi klienten føler seg veldig sett og ivaretatt – og hvor problemene ofte løses raskt og effektivt. Ofte kan en reading belyse fastlåste mønstre og problemer fra langt tilbake i dette livet – så vel som her og nå. Dette er en terapiform for deg som ønsker en mer alternativ tilnærmingsmåte for å komme raskt til kjernen av problemet.

I min verden er ikke reading noe overnaturlig! En som jobber med reading, er en som er god i å lese andres kroppspråk og til  å motta energetisk informasjon – og for meg som har arbeidet med drama og teater i over 20 år, så ser jeg på readingen som en forlengelse av dette arbeidet.